İslamcı kanattaki milletvek...

İslamcı kanattaki milletvekilleri Cezayir hükümetinin kamu işlerini yönetmedeki başarısızlığını ve yaşam koşullarının kötüleşmesini gerekçe gösteriyor.

Cezayir Parlamentosu’ndaki İslamcı blok dün, başarısız kamu işleri yönetimi ve kötüleşen yaşam koşullarını gerekçe göstererek Başbakan Eymen bin Abdurrahman ve hükümetine karşı gensoru oylamasına imkan tanıyan anayasal prosedürlerin etkinleştirildiğini duyurdu.

Barış Hareketi Derneği üyesi milletvekili Abdulvahab Yakub dün Abdurrahman'ın ‘kamu politikası bildirisini’ milletvekillerine sunmasından saatler önce, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda partideki diğer milletvekillerinin hükümete karşı bir gensoru önergesi sunacaklarını bildirdi. Yakub açıklamasında u ifadeleri kullandı:

Somali Ordusu, Örgütün Ana Karargah Bölgesini Geri Aldı Somali Ordusu, Örgütün Ana Karargah Bölgesini Geri Aldı

"Bu, bir grup milletvekilinin hükümetin görevlerini yerine getirmediğini değerlendirmesi durumunda, hükümetin çalışmalarını denetlemek için önerge sunma hakkını veren anayasanın 161’inci maddesinin etkinleştirilmesiyle gerçekleşecek. Ciddi, objektif bir değerlendirmeden sonra hükümetin başarısız olduğu, halkın isteklerini karşılayamadığı ve ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları aşamadığı için yönetimden gitmesi gerektiği sonucuna vardık".

Milletvekili ayrıca Başbakan Eymen bin Abdurahman'ın Ulusal Halk Meclisi'ne sunacağı genel politika açıklamasının bir sonuç değil, daha çok bir dizi vaat ve temenni olduğunu vurguladı. Buna örnek olarak Cezayirlilerin günlük yaşamlarında en basit kamu hizmetlerini ve insana yakışır yaşam koşullarını beklemeye devam etmesini ve bu isteklerin karşılanması gerektiğini gösterdi.

Yakub sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün milletvekillerine delilleri sunacağız ve hükümetin çalışmasından memnun olmadığımızı yüksek sesle duyuracağız. Çünkü gerçeğin açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı yok. Özellikle başta kırılgan gruplar olmak üzere tüm vatandaşlar zor yaşam koşulları, düşük satın alma gücü ve özellikle temel malzemelerde artan fahiş fiyatlardan muzdarip. Çeşitli kamu dairelerinde ve sağlık hizmetlerinde sıklıkla yetersiz hizmetler veriliyor. Her gün çeşitli yasakların, bürokratik prosedürlerin ve sorunlarının çözülmesinde gecikmeler yaşanıyor, pazarlarda hayali fiyatlara ulaşan araç temin edememe sorunu vatandaşları zora sokuyor.”

Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Cephesi’nden iki milletvekili ve Şeyh Abdullah Caballah'ın da sürece katılması dikkat çekerken, hükümetin çalışmalarına ilişkin tartışmanın dün başladığı ve perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre anayasanın 161’inci maddesinde, ilk meclisin politika beyanının görüşülmesi sırasında hükümetin sorumluluğuna odaklanan gensoru önergesi ile sorgulama sonrasında oy verileceği ve önergenin en az yedi milletvekili tarafından imzalanmadığı sürece kabul edilmeyeceği hükme bağlanmış durumda. Buna göre 162’inci madde gensoru önergesinin milletvekillerinin üçte iki çoğunluğuyla onaylandığını belirtirken gensoru önergesinin verildiği tarihten itibaren üç gün geçmeden oylama yapılamayacağını vurguluyor. Aynı maddeye göre konsey gensoru önergesini onaylarsa, başbakan hükümetin istifasını cumhurbaşkanına sunmak durumunda.

Parlamentodaki otoriteye sadık büyük bloğa kıyasla sayılarının azlığı göz önüne alındığında İslamcı kanadın başarı şansının az olduğu gözüküyor. Zira 407 milletvekilinden 65'inin Barış Cemiyeti’nden, ikisinin de Adalet bloğundan olduğu biliniyor. Büyük çoğunluğu oluşturan grup ise Ulusal Kurtuluş Cephesi, Ulusal Demokratik Yürüyüş Partisi, ulusalcı Gelecek Cephesi Partisi ve İslami kanattan olan El-Bina Hareketi’nden oluşuyor.

Başbakan Abdurrahman, hükümetinin Eylül 2021 - Ağustos 2022 arasındaki dönem içi çalışmasının sonucunu sunarken ayda 30 bin dinarı aşmayan ücret alan kişilerin gelir vergisinden muaf tutulduğunu ve 2,6 milyonu emekli olmak üzere 5 milyon kişinin bu uygulamadan yararlandığını bildirdi. Abdurrahman, hükümetin 2022 bütçe kanunu kapsamında toplam gelir üzerinden alınan vergi oranını düşürdüğünü ve kendisine göre bunun 9 milyondan fazla kişiyi etkilediğini vurguladı.

Başbakana göre ‘koşullara ve zorluklara rağmen Cezayir, koronavirüs salgınının yansımaları nedeniyle 2020'de yaşadığı düşüşün ardından 2021'de ekonomik canlılığını yeniden kazandı.’ Başbakan Abdurrahman açıklamasında ayrıca ‘yüzde 4,7'lik bir ekonomik büyüme elde edildiği ve tüketici fiyat endeksinin 2020 sonunda +2,4'e kıyasla 2021 sonunda +7,8'e ulaştığı’ bilgisini paylaştı.