Filistinli mültecilerin ‘geri dönüş hakkı’ için bir milyon imza toplandı

Palestine 1195x660 1

Filistinliler için gözyaşı, sürgün ve katliam anlamlarına gelen Nekbe (Büyük Felaket) olayları sırasında anavatanlarından koparılan Filistinli mültecilerin, topraklarına kavuşmalarını ifade eden geri dönüş haklarını desteklemek amacıyla başlatılan ve 1 milyon imzanın toplanmasını hedefleyen imza kampanyası başarıyla tamamlandı.

Sahibi oldukları topraklardan göç etmek zorunda bırakılan Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşünü ve Kudüs’ün uluslararası bir yönetime kavuşmasını içeren BM’nin 194 sayılı kararı başta olmak üzere Filistinlilerin geri dönüş hakkını destekleyen kararların uygulamaya konulması amacıyla toplanan imzaların bir liste halinde BM’ye sunulması bekleniyor. 

Yerel kaynaklar, söz konusu imza listesinin, BM’de danışmanlık üyeliği bulunan Londra merkezli Filistin’e Geri Dönüş Hakkı isimli merkez aracılığıyla BM’nin ilgili makamlarına teslim edileceğini bildirdi.

İsrail’in insanlık dışı uygulamalarına son vermek bağlamında uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak ve Filistinli mültecilerin topraklarına dönmesini sağlamak amacıyla başlatılan imza kampanyasına 181 ülkeden destek geldi.

Filistin halkının bugün yarıya yakın bir kısmı kendi öz yurtları ve toprakları dışında, muhtelif ülkelere dağılmış bir şekilde mülteci olarak yaşıyor. Bunun sebebi ise elbette yurtlarının siyonist işgalciler tarafından gasp edilmesi ve işgal güçlerinin de onların yurtlarını gasp ettikten sonra sürekli tehcir politikası uygulayarak Filistin’in asıl sahiplerini yurtlarından çıkmaya zorlamalarıdır.

Filistinliler kesinlikle topraklarını satarak değil işgal güçlerinin şiddet uygulamaları ve tehcir politikaları karşısında hayatlarını kurtarmaya zorlandıkları için vatanlarından çıkmışlardır.

Bu yüzden bugün 1948’de işgal edilmiş arazilerin bile %90’ının özel mülkiyeti Filistinlilere aittir ve Filistinliler hâlâ tapularını ellerinde bulundurmaktadırlar. Ama işgal rejimi onları göçe zorladıktan sonra yurtlarına dönmelerini engellerken, arazileri hakkında “sahipsiz mülkler yasası” adını verdiği tamamen hukuka aykırı bir yasa çıkararak el koydu. Mülklerini tamamen hukuk dışı yöntemlerle kamulaştırdı, sonra da Yahudi göçmenlere dağıttı. 

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi