Köy ahalisi işgal güçlerinin tüm baskılarına rağmen yurtlarını ve topraklarını terk etmemek için her keresinde çadırlarını yeniden kurarak veya basit malzemelerle barakalar inşa ederek orada ikamet etmeye devam ediyor.

İşgal rejimi, Arakib köyünü resmen tanımadığı için burada ikamet edenleri göçe zorlamak ve onların mülklerine el koymak amacıyla evlerini yıkıyor. 

İşgal rejiminin Nakab bölgesinde bu şekilde resmen tanımadığı 50 civarında köy bulunuyor. 

İşgal rejimi son dönemde ayrıca Nakab bölgesinde bazı köylerde Filistinlilerin arazilerine el koymak için "ağaçlandırma" oyunu oynamaya çalışmış ve bu amaçla birçok Filistinlinin arazilerini tahrip etmişti. Ancak işgal güçlerinin bu uygulaması şiddetli tepkilere neden olmuş ve bölge ahalisi kararlılıkla direnmişti. 

İsrail'in Yeni Faşist Planı Filistin Diplomalarını İptal Etmek İsrail'in Yeni Faşist Planı Filistin Diplomalarını İptal Etmek

Filistin Enformasyon Merkezi