Nikaragua'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "soykırımı desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD'de açtığı davanın ikinci günkü duruşmasında, Almanya hukuk heyeti savunma yaptı.

Almanya'yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen, duruşmadaki sunumunda, İsrail'in güvenliğinin, Almanya'nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü.

Nikaragua'nın, İsrail'in var olma hakkını inkar ettiğini iddia eden von Uslar-Gleichen, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya her zaman uluslararası insancıl hukukun ve insancıl ilkelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin savunucusu olmuştur. Bu, aynı zamanda burada (Gazze'de) söz konusu çatışmaya verdiğimiz tepkiyi de yönlendirmektedir. Almanya hem İsrail hem de Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Almanya, Nikaragua'nın suçlamalarını kesin bir dille reddetmektedir."

Almanya, silahların ciddi incelemenin ardından İsrail'e ihraç edildiğini öne sürdü

Almanya'nın, Filistin halkını ve kalıcı çözümün yolu olarak gördüğü iki devletli çözümü desteklediğini söyleyen von Uslar-Gleichen, Almanya'nın Filistinlilerin 1967 sınırları içerisindeki kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini ve İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarını kabul etmediği savundu.

Von Uslar-Gleichen, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşasının karbon maliyeti 135'ten fazla ülkenin yıllık emisyonunu geçebilir Gazze'nin yeniden inşasının karbon maliyeti 135'ten fazla ülkenin yıllık emisyonunu geçebilir

Nikaragua'nın başvurusunun, İsrail'in hukuk ihlallerini konu edindiğini fakat davanın İsrail'e karşı değil, Almanya'ya karşı açıldığını belirten von Uslar-Gleichen, Nikaragua'nın iddialarını kabul etmediklerini yineledi.

Von Uslar-Gleichen, İsrail'e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde yapıldığını, silahların ciddi incelemenin ardından ihraç edildiğini savundu.

Avukat Tams, Almanya'nın Filistin'e sırtını dönmediğini öne sürdü

Almanya'yı temsil eden avukatlardan Christian Tams da Nikaragua'nın iddia ettiği gibi Almanya'nın Filistin'e sırtını dönmediğini, son 5 ay boyunca insani yardımların Gazze'deki zor şartlara rağmen ulaştırılması için ciddi şekilde çalıştığını savundu.

Tams, işgal altındaki Batı Şeria, Ürdün ve diğer yerlerdeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) operasyonları için fon sağlamayı ve UNWRA dışındaki insani yardım kuruluşlarını desteklemeyi sürdürdüklerini iddia etti.

Avukat Palchetti, Almanya'nın İsrail'e silah tedarikinin ciddi oranda artmadığını savundu

Duruşmada söz alan Paris Sorbonne Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Profesörü Paolo Palchetti de Nikaragua'nın Almanya'yı dayanaksız iddialarla suçladığını öne sürdü.

Palchetti, Divan'ın, Nikaragua'nın talep ettiği geçici tedbirlere hükmetmesini gerektirecek derecede ciddi ve telafisi mümkün olmayan bir riskin bulunmadığını savundu.

Almanya'nın İsrail'e silah tedarikinin 7 Ekim 2023 sonrası azaldığını iddia eden Palchetti, "Nikaragua'nın iddia ettiği gibi Almanya'nın İsrail'e silah tedariki ciddi şekilde artmamıştır." dedi.

"İsrail ve Filistinli yetkililerle diyaloğu sürdüreceğiz"

Duruşmanın sonunda tekrar söz alan Almanya Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü von Uslar-Gleichen, ülkesinin bölgede kalıcı çözüm için İsrail ve Filistinli yetkililerle diyaloğu sürdüreceğini kaydetti.

Von Uslar-Gleichen, "İsrail ve Filistin'i uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Müzakerelere dayalı iki devletli çözüme dayalı süreç için çalışacağız." dedi.

Ayrıca, von Uslar-Gleichen, Almanya'nın divandan taleplerini, ilk olarak Nikaragua'nın talep ettiği tedbirlerin reddedilmesi ve ikinci olarak söz konusu davanın, divanın "davalar listesinden çıkarılmasını" istediklerini kaydetti.

Nikaragua'nın, Almanya aleyhine istediği tedbirler

Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanından Almanya aleyhine hükmetmesini talep ettiği 5 ihtiyati tedbir şöyle:

"- Almanya, Soykırım Sözleşmesi, uluslararası insancıl hukuk veya Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarının ihlalinde ve Filistinlilerin apartheid rejimine tabi olmasında kullanılabilecek, özellikle de askeri teçhizat dahil olmak üzere İsrail'e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalıdır;

- Almanya, İsrail'e teslim edilmiş olan silahların soykırım işlemek için kullanılmaması, soykırım eylemlerine katkıda bulunmaması veya uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir;

- Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır;

- Almanya, soykırım, soykırım eylemlerini ve Filistin halkının insani haklarının ihlalini önleme yükümlülüklerine uymanın bir parçası olarak UNRWA'nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır; bu karar, insani yardımın Filistin halkına, özellikle de Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü de içerir;

- Almanya, uluslararası hukuktaki suçların ihlallerinde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail'e tedariki de dahil olmak üzere desteğini keserek ve bu kuruluşun faaliyetlerini dayandırdığı UNRWA'ya desteğini sürdürerek uluslararası hukukun emredici nitelikteki kurallarının ağır ihlallerinin sona erdirilmesi için işbirliği yapmalıdır."

Editör: Mücahit Talha Altın