Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Al-Mikdad ile Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği istişare toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Alınan kararlarda Suriye krizinin çözümü ve tüm Suriye halkına yaşadığı acıların son bulması amaçlanıyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, halkının özlemlerini karşılayan, Suriye'yi terörizmden arındıran ve Suriye'nin güçlendirilmesine katkıda bulunan siyasi bir çözüm yoluyla krizin bölgesel ve uluslararası olumsuz yansımalarının sona erdirilmesi gereği vurgulandı. Mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri için koşulların oluşturulması."

Açıklamada, "tüm yasadışı yabancı güçlerin krizden çıkışına, ulusal uzlaşmanın sağlanmasına ve Suriye'nin güvenlik, istikrar, sağlık ve rolünün yeniden sağlanmasına" yol açacak siyasi bir çözüm çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, https://www.dailyummah.com/arama?_token=&q=Suriye+&type=posthalkının yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak nitelikte insani ve tıbbi yardımların tüm yerleşim yerlerine ulaştırılması çağrısında bulunulurken, Suriye hükümeti ve ilgili Birleşmiş Milletler organları arasındaki işbirliği ve koordinasyon içinde bu sürecin gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığına vurgu yapıldı. 

Ayrıca, Suriye hükümeti ile mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler arasındaki işbirliğini ve ilgili Birleşmiş Milletler organlarıyla koordinasyonu, mülteciler için güvenli ve gönüllü geri dönüşler organize etmek, belirli prosedürlere ve net bir zaman çerçevesine göre çektikleri acıya son vermek için çağrıda bulunuldu. Suriye hükümeti, mülteci dönüş alanlarında sağlanan kamu hizmetlerini iyileştirmek için gerekli ihtiyaçları belirleyerek işe başlanacağının altı çizildi. 

Yapılan açıklamada, Suriye için erken kurtarma projelerinin uygulanmasını istikrara katkıda bulunacak şekilde hızlandırmak ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler sorununu çözmek için uygun adımların atılması için uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler ile yoğun çalışma çağrısında bulunuldu. Bu çalışmanın için Rukban kampı meselesi de dahil edildiği bilgisi de verildi. 

Açıklamada, Ürdün'deki yaklaşık bin Suriyeli mülteci için gönüllü geri dönüş sürecinin düzenlenmesinde, ilgili Birleşmiş Milletler organlarıyla koordinasyon içinde Suriye hükümeti ile Ürdün hükümeti arasındaki işbirliğine atıfta bulunuldu.

Çeşitli terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ihtiyacı

Toplantı bildirisinde, güvenliğin artırılması, her türlü terörizm ve örgütle mücadele ve Suriye'deki terör örgütlerinin varlığına son verilmesi için kapsamlı bir stratejinin geliştirilmesinde Suriye hükümeti, ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler arasında işbirliğine duyulan ihtiyaç vurgulandı. 

Dış müdahalenin durdurulması çağrısında bulunan "toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek, hukukun üstünlüğünü dayatmak ve topraklarındaki silahlı ve terörist grupların varlığını sona erdirmek" için her türlü meşru çabada Suriye ve kurumlarını desteklemeye yönelik çalışmayı teyit etmenin yanı sıra, dış müdahaleyi durdurma çağrısı Suriye'nin iç işlerinde ve ordu ile güvenlik teşkilatları arasında etkili koordinasyon mekanizmaları kurmak.

Macron, Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istiyor Macron, Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istiyor

Açıklamada, kapsamlı ulusal uzlaşma sağlanmasına yönelik siyasi adımlar bağlamında Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarına mümkün olan en kısa sürede yeniden başlanması çağrısında bulunuldu.

Görüşmede bir takım güvenlik ve siyasi konuların yanı sıra insani boyutu ve bu meseleyi Suriye halkını doğrudan etkileyecek şekilde ele alma çabalarında ilerleme kaydedilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Açıklamaya göre dışişleri bakanları, Suriyeli mevkidaşı ile mutabık kalınacak bir takvime göre devam edecek olan müzakerelerin gündemi ve bunu takip edecek olan uzmanlar düzeyinde teknik ekip oluşturulması konusunda da mutabakata vardı.

Ortadoğu Haber