Batı Şeria’nın Nablus şehrinde birkaç ay önce ortaya çıkan ‘Aslan Yuvası’ direniş grubu, Filistin toplumunda yeni ortaya çıkan ve bir olgu değildir.

Önce İngilizlerin, ardından işgalci İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği günlerin başında İngiliz ve İsrail işgaline karşı koymak için birçok Filistinli direniş grubu oluştu. Şeyh İzzeddin El-Kassam grubu bunlardan biridir. Filistin tarihi bu tür direniş gruplarıyla doludur. 

Aslanlar Yuvası gruplarındaki gençlerin işgalci İsrail’in terör uygulamalarından etkilendikleri muhakkaktır. Zira işgalcinin nasıl katlettiğini, tasfiye ettiğini, tutukladığını, özgürlüklerini çiğnediğini, evlere baskın yaptığını ve işkence ettiğini gözleriyle görüyorlar. 

Yine bu gençler, Muhammed Dayf, Ebu Ubeyde, Ebu Cihad el-Vezir, Fethi Şikaki, Corc Habeş ve diğer direniş lider ve sembollerinden de etkilendikleri de bir gerçektir. 

Aslan Yuvası grupları şu açılardan önemlidir:

1.Bu gruplar, işgalciyle güvenlik koordinasyonu sağlamayı taahhüt eden, bunun için çalışan, direnişin her türlüsüyle savaşan Filistin Yönetimi'ne bağlı güçlerin var olduğu Batı Şeria’da oluştu ve varlıklarını gösterdi.

2.Birçok kesimden insanların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Onları direniş ve işgalciye çatışma düşüncesi birleştirmektedir. Bunlar her türlü düşünsel, siyasi ve örgütsel engeli aşıp direniş çerçevesinde bir araya gelmişler.

3.Aslanlar Yuvası grupları gençlerden oluşuyor. Bu, Filistin gençlerinin direniş ve özgürlüğe yöneldiklerini, kendilerini Filistin toplumunda kök salan işgalciye direniş projesinin bir devamı olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

İsrail Güçleri Eski Şehir'i Kuşattı İsrail Güçleri Eski Şehir'i Kuşattı

4.Aslanlar Yuvası grupları işgale karşı direnişin önemli ve nitelikli bir mesafe kat etmesinden sonra doğdu. O da geçen yıl (2021) Mayıs ayında meydana gelen, direniş ve karşı koyma kültürünü Filistin toplumuna yayan, işgal rejiminin son bulacağı bir istasyona dönüşen Kudüs Kılıcı Savaşı'dır.

5.Aslanlar Yuvası, gerçek bir ortaklık programını zorunlu kılan ve bunun için bütün Filistinlileri bir araya getirmeyi hedefleyen, aynı şekilde Filistinlileri işgale karşı direniş ve direniş kimliği hedefine odaklayan proje açısından çok önemli siyasi bir örnek, öncü bir ulusal tecrübedir. 

6.Aslan Yuvası grupları Filistin halkının her kesiminden büyük bir destek ve kucaklama görüyor. Bu destek ve sahiplenme grupları, sosyal farklılıkları ve coğrafi mesafeleri aşmıştır. Aslan Yuvası artık direnişi destekleyen ve etrafında kenetlenen, şehitleri değerli bulan geniş halk tabakasının gerçek mizacını yansıtıyor. Aslanlar Yuvası, direniş projesini taşıyan ve onunla iftihar eden genç neslin harekete geçmesi için kurulmuştur.

7.Şüphesiz Aslan Yuvası işgale karşı duruşunda Filistin halkının tarihinden istifade etmiştir. Onlar nitelikli bir tecrübenin varisleridir. Artık Aslan Yuvası sembolü, ulusal gençliğin bir sembolü, toplum içinde ve sosyal medyada bir yıldız haline gelmişlerdir.

8.İşgalci İsrail, ideolojik, askeri ve güvenlik düzleminde Aslanlar Yuvası'ndan korkuyor. Kendisi için büyük bir tehdit, kalbine saplanmış bir hançer olarak görüyor ve gelecekteki etkilerinden korkuyor. O nedenle onu dağıtmak ve yok etmek için her yolu ve aracı deniyor.

9.Görüşleri ne olursa olsun Filistin halkının bütün katmanlarından, kurum ve kuruluşlarından, birey ve topluluklarından bu aşamada beklenen husus, var güçleriyle Aslanlar Yuvası'nı desteklemeleri, onu kucaklamaları, her türlü siyasi, toplumsal ve enformasyon imkanıyla onu korumaları, işgalciyi ona ilişmekten ve ona zarar vermekten alıkoymalarıdır. 

O nedenle Aslanlar Yuvası'nı ve hedeflerini desteklemek için Filistin içinde ve dışında her yerde siyasi, sosyal ve enformasyon alanlarında faaliyetler yapmak gerekir. Aslanlar Yuvası direnişi Filistin’in siyasi ve sosyal alanlarda katettiği mesafenin ifadesidir. Bu direniş, Filistin halkının özgürlük ve yurda dönüş konusundaki tarihi mesajını tamamlıyor.

kcise

Filistin Enformasyon Merkezi