İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir." ifadeleriyle İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu.

Ahmed Fikri Doğan, kimdir?

Trabzon doğumlu Ahmed Fikri Doğan, İsmailağa Camii'nin emekli İmam Hatibi olarak tanınıyor.

Mahmud Ustaosmanoğlu ile askerlik çağından önce genç yaşta tanıştı. Askerlik sürecini Mahmud Ustaosmanoğlu ile birlikte tamamlayan Fikri Doğan, Mahmud Ustaosmanoğlu'nun yanından hiç ayrılmadı. Çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetlere devam etti.

İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi'nde görev almış ve Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.