Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Melikov, silahlı saldırılar nedeniyle yerel yöneticileri suçladı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Melikov, silahlı saldırılar nedeniyle yerel yöneticileri suçladı

Norveç merkezli Uygur Hjelp (Uygurlara Yardım) Örgütü ile işbirliği içinde hazırlanan raporda, Sincan'da yaklaşık 630 köyün adında, İslam dinine ya da Uygurların kültür ve tarihine yapılan atıfları ortadan kaldırmak için değişiklik yapıldığı iddia edildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 2009-2023 yıllarında listelenen 25 bin Sincan köyünün isimlerinin karşılaştırıldığı rapora göre, geleneksel bir Uygur yaylı çalgısı olan "dutar" ya da türbe anlamına gelen "mazar" gibi kelimeler köy isimlerinden çıkarıldı ve yerlerine Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) belgelerinde sıklıkla kullanılan "mutluluk", "birlik" ve "uyum" gibi kelimeler eklendi.

Köy isimlerinde "hoca", dervişlerin barındığı yer anlamına gelen "haniça" ve aşık, ozan anlamına gelen "bahşi" gibi kültürel ve dini ifadeler kaldırılırken, Uygurların tarihine ya da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1949'daki kuruluşundan önceki bölgesel yönetimlere ve topluluk liderlerine yapılan atıflar da çıkarıldı.

Köy isimlerindeki değişikliklerin çoğu, Sincan'daki Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara yönelik baskının en yoğun olduğu 2017 ile 2019 yılları arasında yapıldı.

Editör: Mücahit Talha Altın