24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünyanın en iyi öğretmeni Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve öğretmenliğin İslam'daki yerine odaklanıyoruz.

Birçok kişinin hayatında en etkili kişiler öğretmenler olmuştur. Bize alfabeyi, toplumsal kuralları, matematiği öğreten kişinin kim olduğunu hiçbir zaman unutmayız.

Yaşamımızın ilk gününden itibaren, okumaya başladığımız zamanlardan, üniversite tercihlerimizi yaptığımız ana ve hatta ilerleyen yetişkinlik dönemimizde yani hayatımızda hep bir öğretmen figürü olmuştur.

İslam'da ise insanlığın manevi eğitimi için zemin hazırlayan tek bir öğretmen vardır.

Hz.Muhammed (sav) ümmî idi yani okuma yazma bilmeyen bir adamdı. Allah onu Müslümanlara son elçi ve mükemmel öğretmen olarak gönderdi.

Hz.Muhammed, Kur'an'ın mesajını tüm insanlığa iletmekle görevlendirildi. Ancak o sıradan bir öğretmen değildi. Hz. Muhammed, ideal eğitim modelini bin yıldan fazla bir süre önce belirledi ve etkileri bugün hala hissediliyor. 

Hz.Muhammed'in şimdiye kadar yaşamış en büyük öğretmen olduğu ve hala da öyle olduğunu gösteren sayısız işaret var. İşte bunlardan sadece birkaçı:

Hiçbir Öğrenciyi Ayırt Etmedi

Dünyanın her yerinde, öğretmenler başarılı öğrencileri diğer öğrencilerden ayırmaktadır. Ortalama öğrenciler, zihni beslemek için hiçbir şey yapılmayan daha az zorlayıcı sınıflara devredilirken, "daha zeki" öğrencilere mükemmel olmaları için her fırsat verilir.

Hz. Muhammed, öğrencileri arasında zeka düzeyine göre bir ayrım veya  herhangi başka bir sınıflandırma yapmadı. Ayrıca hiç kimseyi İslam dininden dışlamaya veya çıkarmaya çalışmadı. Aksine, tüm insanlığı kapsayan bir mesaj iletti. Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre kendisi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlemiştir:

“Allah’a yemin ederim ki, Allah Teâlâ’nın, senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi, senin için, kızıl develerin olmasından (ve bun­ları tasadduk etmenden) çok daha hayırlıdır.”

Bu hadis hepimizin insanları İslam inancına çekme görevimiz olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Olağanüstü Bir Hatip

Çoğumuz en az bir kere de olsa sessiz veya çok hızlı konuşan öğretmenlere denk geldik ve dersi kaçırdık.

Sınırlı bir ders süresi olan okullarımızda öğretmenler bir dersi yetiştirmek için konuları hızla anlatıp geçerler. 

Peygamberimizin yüksek sesle konuştuğu aslâ görülmezdi. Kısa ve özlü konuşur, sözü lüzumsuz yere uzatmazdı. Tane tane konuşur, her cümlesi, dinleyenler tarafından rahatça anlaşılırdı.

“Resûlullah sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözlerini arka arkaya sıralamazdı.” (Buhârî, Menâkıb, 23)

Enes -radıyallâhu anh-’ın haber verdiğine göre; Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defâ tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selâmlayacağı zaman, üç defâ selâm verirdi. (Buhârî, İlim 30, İsti’zân 13)

Söylediği sözler ve verdiği dersler açıktı, bu da İslam öğrencilerinin imanlarını mükemmelleştirmelerine ve Kur'an'ı kalplerine işlemelerine yardımcı oldu.

Hz. Muhammed'in konuşmasının mükemmelliği,  tekrar yoluyla öğrencilerinin her birine mesajı gerçekten ulaştırmak ve kalplerine işlemek için tasarlanmıştı.

Örnek Yaşamı

Hz.Muhammed'i olağanüstü bir öğretmen yapan belki de en büyük özelliklerinden biri örnek teşkil etmesidir. Cenâb-ı Hakk'ın birliğini, İslam'a uygun bir hayat yaşamayı ve ahireti gözetmeyi sık sık ashabına nasihat ederdi.

Hz. Muhammed hayatının her alanında örnek olmuş ve vaazlarını uygulamıştır. Bu, ashabına hayatlarını Kur'an ve Sünnete göre nasıl yaşayacaklarını görmelerini kolaylaştırdı. Yüce Allah'ın Kuran'da buyurduğu gibi:

Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir (Azhab,21).

Hz. Muhammed, Kur'an'ın her yönünü en ince ayrıntısına kadar yaşamamış olsaydı, bu, onun ashabına karşı geliştirdiği güven düzeyi olumsuz yönde etkilenirdi.

Zorluklara Karşı Sabır

Hazreti Muhammed, peygamberliğinin başlangıcında, İslam'ın mesajını öğretmeye başladığında küçümseme ve düpedüz nefretle karşılandı. Mekke'de on üç yılını sapık kavmine Kur'an'ın mesajını öğretmek için harcadı. Ancak, halkının yalnızca ufak bir azınlığının İslam'ı benimsemesiyle, yolun her adımında şiddetli bir direnişle karşılaştı. 

“Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar” “Dünyayı Değiştiren Sıra Dışı Müslümanlar”

Hz.Muhammed'in ashabına İslam'ın mesajını öğrettiği yöntem, İslam'ı bugün dünyanın en hızlı büyüyen dini haline getiren yüzyılları aşan bir dalga etkisi yarattı.

İster İslam'ı yeni kabul etmiş biri olun, ister Müslüman doğmuş biri olun, Hz. Muhammed'in üstün yetenekli bir öğretmen oluşu İslam'ı öğrenmek için birleştirici bir güç ve eğitim metodu daha iyi anlaşılmasını hızlandırmaktadır.