Batı Şeria’nın Nablus şehrinde birkaç ay önce ortaya çıkan ‘Aslanların İni’ direniş grubu, Filistin toplumunda yeni ortaya çıkan ve bir olgu değildir.

Önce İngilizlerin, ardından işgalci İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği günlerin başında İngiliz ve İsrail işgaline karşı koymak için birçok Filistinli direniş grubu oluştu. Şeyh İzzeddin El-Kassam grubu bunlardan biridir. Filistin tarihi bu tür direniş gruplarıyla doludur. 

Aslanların İni gruplarındaki gençlerin işgalci İsrail’in terör uygulamalarından etkilendikleri muhakkaktır. Zira işgalcinin nasıl katlettiğini, tasfiye ettiğini, tutukladığını, özgürlüklerini çiğnediğini, evlere baskın yaptığını ve işkence ettiğini gözleriyle görüyorlar. 

Yine bu gençler, Muhammed Dayf, Ebu Ubeyde, Ebu Cihad el-Vezir, Fethi Şikaki, Corc Habeş ve diğer direniş lider ve sembollerinden de etkilendikleri de bir gerçektir. 

Aslanların İni grupları şu açılardan önemlidir:

  1. Bu gruplar, işgalciyle güvenlik koordinasyonu sağlamayı taahhüt eden, bunun için çalışan, direnişin her türlüsüyle savaşan Filistin Yönetimi'ne bağlı güçlerin var olduğu Batı Şeria’da oluştu ve varlıklarını gösterdi.
  2. Birçok kesimden insanların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Onları direniş ve işgalciye çatışma düşüncesi birleştirmektedir. Bunlar her türlü düşünsel, siyasi ve örgütsel engeli aşıp direniş çerçevesinde bir araya gelmişler.
  3. Aslanların İni grupları gençlerden oluşuyor. Bu, Filistin gençlerinin direniş ve özgürlüğe yöneldiklerini, kendilerini Filistin toplumunda kök salan işgalciye direniş projesinin bir devamı olarak gördüklerini ortaya koyuyor.
  4. Aslanların İni grupları işgale karşı direnişin önemli ve nitelikli bir mesafe kat etmesinden sonra doğdu. O da geçen yıl (2021) Mayıs ayında meydana gelen, direniş ve karşı koyma kültürünü Filistin toplumuna yayan, işgal rejiminin son bulacağı bir istasyona dönüşen Kudüs Kılıcı Savaşı'dır.
  5. Aslanların İni, gerçek bir ortaklık programını zorunlu kılan ve bunun için bütün Filistinlileri bir araya getirmeyi hedefleyen, aynı şekilde Filistinlileri işgale karşı direniş ve direniş kimliği hedefine odaklayan proje açısından çok önemli siyasi bir örnek, öncü bir ulusal tecrübedir. 
  6. Aslanların İni grupları Filistin halkının her kesiminden büyük bir destek ve kucaklama görüyor. Bu destek ve sahiplenme grupları, sosyal farklılıkları ve coğrafi mesafeleri aşmıştır. Aslanların İni artık direnişi destekleyen ve etrafında kenetlenen, şehitleri değerli bulan geniş halk tabakasının gerçek mizacını yansıtıyor. Aslanların İni, direniş projesini taşıyan ve onunla iftihar eden genç neslin harekete geçmesi için kurulmuştur.
  7. Şüphesiz Aslanların İni işgale karşı duruşunda Filistin halkının tarihinden istifade etmiştir. Onlar nitelikli bir tecrübenin varisleridir. Artık Aslanların İni sembolü, ulusal gençliğin bir sembolü, toplum içinde ve sosyal medyada bir yıldız haline gelmişlerdir.
  8. İşgalci İsrail, ideolojik, askeri ve güvenlik düzleminde Aslanların İni'nden korkuyor. Kendisi için büyük bir tehdit, kalbine saplanmış bir hançer olarak görüyor ve gelecekteki etkilerinden korkuyor. O nedenle onu dağıtmak ve yok etmek için her yolu ve aracı deniyor.
  9. Görüşleri ne olursa olsun Filistin halkının bütün katmanlarından, kurum ve kuruluşlarından, birey ve topluluklarından bu aşamada beklenen husus, var güçleriyle Aslanların İni'ni desteklemeleri, onu kucaklamaları, her türlü siyasi, toplumsal ve enformasyon imkanıyla onu korumaları, işgalciyi ona ilişmekten ve ona zarar vermekten alıkoymalarıdır. 

O nedenle Aslanların İni'ni ve hedeflerini desteklemek için Filistin içinde ve dışında her yerde siyasi, sosyal ve enformasyon alanlarında faaliyetler yapmak gerekir. Aslanlar Yuvası direnişi Filistin’in siyasi ve sosyal alanlarda katettiği mesafenin ifadesidir. Bu direniş, Filistin halkının özgürlük ve yurda dönüş konusundaki tarihi mesajını tamamlıyor.

Refet Murre

Sadr’dan Sudani Hükümetine Tepki Sadr’dan Sudani Hükümetine Tepki

* Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Daily Ummah'ın politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi