Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İsrail'in yoğun saldırıları Gazze Şeridi'nin ekonomisini de vurdu İsrail'in yoğun saldırıları Gazze Şeridi'nin ekonomisini de vurdu

Buna göre, hurma ithalatında daha önce 3 bin ton olarak uygulanan tarife kontenjanı 5 bin tona yükseltildi.

Editör: Mücahit Talha Altın