Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsraillilerin yüzde 72'sine göre Netanyahu "7 Ekim'deki başarısızlık" nedeniyle istifa etmeli İsraillilerin yüzde 72'sine göre Netanyahu "7 Ekim'deki başarısızlık" nedeniyle istifa etmeli

A A 20240405 34191549 34191548 F I L I S T I N M E R K E Z I I S T A T I S T I K B U R O S U G A Z Z E D E I S R A I L S A L D I R I L A R I N D A H E R S A A T 4 C O C U K O L U Y O R

Editör: Daily Ummah