İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Karara göre, kurala uymayanlara 617 TL para cezası uygulanacak.

İstanbul Barosu iptal ettirmek istiyor!

İstanbul Barosu İstanbul Valiliği'nin 'alkol genelgesi'nin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Tokalaşmak için elini uzatan başörtülü kıza sarılmaya çalıştı Tokalaşmak için elini uzatan başörtülü kıza sarılmaya çalıştı

İstanbul Narosu, toplum güvenliği için tehdit yaratan 'alkol kullanımı' ile ilgili alınan yerinde karara, 'özel yaşamın gizliliği'ni öne sürerek itiraz metni yayınladı:

"30.08.2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan “Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” konulu 17.08.2023 tarihli genelge ile “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması” istenilmiştir. Genelge ile Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir. Anayasa’nın 6. maddesi uyarınca “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır."

Daily Ummah