Katil Karaciç, tarih derslerinde “şair ve psikolog” olarak tanıtılıyor

3000 2

Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesindeki ilkokullarda okutulan tarih kitaplarında soykırım suçlusu Radovan Karaciç’ten şair, psikolog ve siyasetçi olarak bahsedildiği ortaya çıktı.

Sırp Cumhuriyeti’nde ilköğretim 9. sınıf tarih kitabında, “Bosna Kasabı” olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karaciç ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor; “Psikolog, şair ve siyasetçi. Sırp Demokrat Partisi’nin kurucusu ve lideri olarak Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasında oldukça önemli bir rol üstlenmiş ve Sırp Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur. Sırbistan hükümeti, kendisini 2008 yılında Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim etmiştir”.

Kitapta Karaciç’in Srebrenitsa soykırımı ve Bosna Hersek genelinde Boşnak ve Hırvatların katledilmeleri ve sürgün edilmelerinden ötürü suçlu bulunduğuna ve ömür böyü hapse mahkum edildiğine değinilmiyor.

Bosna Hersek’te eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko tarafından kanunlaştırılan soykırımı inkar yasası, Srebrenitsa Soykırımı’nı inkarın yanı sıra savaş suçlularının yüceltilmesini de yasaklıyor.

Kaynak: Balkan News