Hacettepe Üniversitesi, LGBT'li öğrenci topluluğunu kapattı Hacettepe Üniversitesi, LGBT'li öğrenci topluluğunu kapattı

Kırgızistan ve Türkiye ombudsmanları iki ülke araında insan haklarının korunması ve işbirliğinin daha da güçlenmesine ilişkin bir mutabakat anlaşması imzaladı. Kırgızistan Ombudsman Kurumundan 4 Eylül 2023 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Kırgızistan Ombudsmanı Camilya Camanbayeva ve Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, iki ülke arasındaki insan haklarının korunmasına ve bu alandaki işbirliğinin daha da güçlenmesine ilişkin bir mutabakat anlaşması imzaladığı bildirildi.

İmzalanan belgede, insan haklarının korunmasına ilişkin genel kabul görmüş ilkelere ve uluslararası standartlara uygun olarak ortak eylemler öngörülüyor. Mutabakat çerçevesinde Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için iki ülke ombudsmanları tarafından ortak resepsiyonların düzenlenmesi planlanıyor.

KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE VATANDAŞLARININ HAKLARI KORUNACAK

Öte yandan tarafların, Türkiye'deki Kırgızistan vatandaşlarının ve Kırgızistan'daki Türkiye vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine ilişkin bilinen hak ve özgürlük ihlallerini birbirlerine zamanında bildirme ve ihlal edilen hakların kendi yetkileri çerçevesinde restorasyonunu kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

QHA