İki gün süren toplantıda Kırgızistan Cumhuriyeti Sadır Caparov halka yıllık rapor verdi. Kurultay’da özellikle Rus dilinin ve Rus siyasetinin Kırgızistan’daki rolü konuşuldu.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 25-26 Kasım 2022 tarihinde, ilk Halk Kurultayı (Eldik Kurultay) düzenlendi. Kurultay’da Kırgızistan Cumhuriyeti Sadır Caparov halka yıllık rapor verdi ve ülke içinden ve yurtdışından gelen Kırgız delegelerin soru ve sorunlarını iki gün boyunca dinledi; not aldı. Kurultay’a bin 72 delege katıldı. 12 ülkeden temsilciler, 924 erkek ve 148 kadın temsilci yer aldı. Ayrıca Kurultay’a, ülkenin tüm bölgelerinden gelen delegeler, komşu devletler arasındaki sınır sorunları, eğitim, sağlık, temiz su ve sulama suyu temini, tarım, çiftçilere krediler, kamu hizmeti merkezlerinin sorunları, kamu hizmetlerinde meydana gelen rüşvetler, eski binalar, iç yolların durumu gibi diğer alanlardaki çeşitli konular gündeme getirildi.

İlk Halk Kurultayı’na ülkenin tüm bölgelerinden 1000’in üzerinde delegenin yanı sıra yurtdışında yaşayan Kırgız diasporaları ve bilim adamları katıldı. Kurultay’ın birinci gününde delegeler, kendi bölgelerindeki sorunları dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Caparov: Tüm Çabam Ülkemin Gelişmesi İçindir

Başkent Bişkek’te 25-26 Kasım 2022 tarihinde, ilk Halk Kurultayı’nda (“Eldik Kurultay”) açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Cumhuriyeti Sadır Caparov, “Zorlu bir süreçten geçtiğimizin farkındayım. Sınırımızda gerçekleşen çatışmalar, Kempir Abad barajı ile ilgili ekibimle halkın tutumunun aynı görüşte olmaması gibi iç ve dış politikamızda sorunları çözmeye devam ediyoruz. Ancak kültürel alanındaki boşluklarımızı doldurmanın zamanı geldi. Tüm çaba ve gayretim ülkemin gelişmesi içindir.” dedi.

“Rus Dilinden Kurtulmanın Yolu, Rus Siyasetinden Kurtulmaktan Geçer”

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 25-26 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen İlk Halk Kurultayı’na (“Eldik Kurultay”) çatışma bölgesi olan Batken şehrinden katılan Gapır Madaminov, sınır bölgedeki halkın eğitim durumundan bahsetti. Öğretmen Madaminov Kırgızistan’ın Güney bölgesinde okul ve üniversitelerde Kırgızca derslerin yaygın olduğunu ancak Başkent ve Kuzey bölgelerinde Kırgızca konuşmadığına dikkat çekerek, “Artık Rus dilinden, Rusça konuşmaktan kurtulmamız gerek. Sınır çatışmanın perde arkasında Kremlin parmağının olduğunu apaçık biliriz; buna göz yummaktan bir yarar yok. Rus dilin kurtulmanın yegane yolu, Rus siyasetinden kurtulmaktan geçer. Düzenlediğimiz Kurultay sistemi bile atalarımıza olan bir saygı ve anmadır. Sovyet dönemindeki toplantılardan bin kere üstündür. Her şeyi yüz yüze konuşuyoruz; bu sistem devam etmelidir” ifadesini kullandı.

“Ben Sağlık ve Spor Alanında Konuşuyorum Siz Bilgisayar Oyunu Oynuyorsunuz”

Öte yandan, Kurultay’a Manas ilçesinden katılan aksakal ve ünlü güreşçi Turatbek Madiyev, doğrudan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a seslendi. Ünlü sporcu Madiyev Caparov’a bakarak, “Siz de sporcusunuz. Ülke sağlıklı gençler yetiştirmeli. Olimpiyat, Uluslararası yarışmalar, Beden eğitimi derslerine özellikle önem verilmeli. Siz bunu iyi biliyorsunuz. Ben burada size bakarak konuşuyorum, siz bilgisayar oyunu oynuyorsunuz” dedi.

Kurultay’ın sonunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, delegelerin gündeme getirdiği konuların karar alma aşamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, özellikle komşu ülkeler arasındaki sınır sorunlarının nasıl çözüldüğü, göçle ilgili sorunlar, devlet sistemindeki yolsuzluk, devlet ipotek kredileri, sosyal tesislerin inşası ve durumu, yumuşak krediler, gelir kısmının yenilenmesi hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi.

Caparov ayrıca, ülkedeki madencilik faaliyetleri, ordudaki koşulların güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi ve diğer alanlar ile ilgili olası risklerden de bahsetti ve tüm soruları yanıtladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, devlet sınır sorunlarının ancak müzakere yoluyla çözüleceğini vurguladı.

Kaynak: QHA