Ulusal Diyalog, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çağrısıyla muhalefetten oluşan siyasi güçleri bir araya getiren bir mekanizma niteliğinde. Diyalog, tavsiyelerini, yürütme makamıyla ilgiliyse yetkili makamlara havale ederek, yasama işlemi gerekiyorsa parlamentoya sunarak benimsediğini duyurdu.

Ulusal Diyalog yönetimi, katılım gösteren 19 gruptan 13 komitenin siyasi, ekonomik ve toplumsal tartışma eksenlerinde çıktıları esas alınarak Cumhurbaşkanı’na sunulan tavsiye metinlerini yayımlamıştı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na sunulan tavsiyelere bir takım önemli talepler yansımadı. Şiddet veya vandalizm suçu kanıtlanamayan tüm düşünce mahkumlarının serbest bırakılması, düşünce ve ifade özgürlüğü, haber ve insan hakları sitelerine uygulanan engellemelerin kaldırılması talebi bunlardan bazıları arasında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

Hareketin talepleri arasında şunlar yer alıyor: Mısır'da tüm seçimlerin yapılabilmesi için gerekli koşulların ve garantilerin sağlanması, herkese rekabet edebilmeleri için eşit fırsatlar verilmesi, yaklaşan parlamento ve yerel meclis seçimlerinin nispi listelere göre yapılması, duruşma öncesi tutukluluk kanununun kaldırılması, tutukluluk süresinin yeniden en fazla 6 ay ile sınırlandırılması, sivil toplum örgütü ve bağımsız sendika kurma özgürlüğü.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor

Hareket’in Sözcüsü Halid Davud’un ifade ettiğine göre, bu açıklama Sivil Demokratik Hareket’in faaliyetlerine katılımını sürdürme eğilimiyle çelişmiyor. Şarku’l Avsat’a konuşan Davud, “Diyaloğa katılımımızın devam ettiğini onaylıyoruz. Son açıklamamız, son dönemde yayınlanan tavsiyelere ilişkin tutumumuz konusunda kamuoyunun görüşünü netleştirmekte. Sivil Demokratik Hareket, Ulusal Diyalog sonuçlarını ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tutumu tartışmak üzere Adalet Partisi genel merkezinde Salı günü bir toplantı düzenleme sürecinde” açıklamalarında bulundu.

Şarku’l Avsat’ın aktardığı açıklamada, başta karayolu ve köprü ağları olmak üzere altyapı projelerine daha fazla yatırım yapılmasının derhal durdurulması, mevcut projelerin hızla tamamlanması, tarım, sanayi, bilgi üretimi, hassas teknolojiler ve turizm sektöründe üretimi yurtdışından yurtiçine çekebilecek iç yatırımların yönlendirilmesi çağrısında bulunuldu. Sivil Demokratik Hareket, ilgili tavsiyeleri Cumhurbaşkanı’na sunmadan önce enflasyon, yatırım öncelikleri ve devlet mülkiyeti konularının kapsamlı bir tartışmaya açılması gerektiğini vurguladı.

Sivil Demokratik Hareket, anayasada öngörülen harcama yüzdelerinin eğitim ve sağlık için tahsisine derhal başlanması, bunların mümkün olan en kısa sürede iki katına çıkarılmasına yönelik bir plan ve takvim oluşturulması çağrısında bulunuyor. Hareket, söz konusu açıklamanın sonlarında, gelecek diyalog oturumlarını takip etmeye ve taleplerine bağlı kalmaya devam edeceğini doğruladı.

Şark'ul Avsat