Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, seçimlere kadar belediye meclislerinin feshedilmesine karar verdiği belirtildi.

Said'in belediye meclislerinin feshine ilişkin kararnamesi, Tunus Resmi Gazetesinde yayımlandı.

Buna göre, belediye seçimleri yapılıncaya kadar, mevcut belediye meclislerinin tümünün feshedilmesine ve bunların işlerinin yürütülmesi için valilerin kontrolünde umumi katiplerin görevlendirilmesine karar verildi.

Halihazırda sayıları 350 olan belediye meclisleri, Zeynelabidin bin Ali rejiminin devrilmesinin ardından 2018'de gerçekleşen ilk belediye seçimleriyle işbaşına gelmişti.

Öte yandan, Nahda Hareketi belediye meclislerinin feshedilmesi kararına tepki gösterdi.

Açıklamada söz konusu kararın, ülkede yaşanan krizlerin özellikle de Afrikalılara yönelik ırkçı söylemlerin diplomatik ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerinin kamuoyunun gündeminden çıkarılması amacıyla alındığını dile getirildi.

Tunus'ta belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Tarihin, Cumhurbaşkanı Said'in yapacağı açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.