2018 yılında çocuk kaçırma olayına karışan dokuz kişiden biri olan Lev Tahor mezhebinden Şmiel, Yoil ve Yakov Weingarten kardeşlerin davasında geçen hafta önemli bir tanık ifade verdi.
 
24 yaşındaki eski Lev Tahor üyesi Şimon Malka, federal mahkemede verdiği ifadede, 2018 yılında iki çocuğun, mevcut Lev Tahor lideri Nachman Helbrans'ın kız kardeşi olan anneleri Sara Helbrans'tan kaçırılmasına yardım ettiğini itiraf etti.
 
Sara, bu olaydan haftalar önce, 14 yaşındaki kızının evliliğe zorlanmasının ardından, o dönemde Meksika'da bulunan tarikattan kaçmıştı. Çocuklarından birkaçını New York'un taşrasında daha ana akım bir Haredi topluluğunda [ultra-Ortodoks/aşırı gelenekçi bir Yahudi mezhebi] yaşamaları için getirmiş ve çocuklarının tam velayetini almıştı.
 
İfadesi sırasında Şimon Malka, Lev Tahor üyelerinin "hanhala "ya [liderlik] itaatsizlik etmeleri halinde maruz kaldıkları sert önlemleri anlattı. Evlilikler 12 yaşından küçük kızlara zorla yaptırılıyordu ve cezalar arasında dayak ve çocukların ellerinin yakılması da vardı.
 
Bu tanıklıkların üzerine, aşırılık yanlısı tarikatın üç üyesi -diğer 6 şüpheliyle birlikte- çarşamba günü New York mahkemesi tarafından iki çocuğu kaçırmaktan suçlu bulundu. Mahkûm edilen üç kardeş 2022 yılında Guatemala'dan ABD'ye iade edilmişti. Şmiel'in kaçırma olayına fiilen katıldığı, kardeşleri Yakov ve Yoil’in ise olayın planlanmasına yardımcı oldukları ve çocuklarla Meksika'da buluştukları ortaya çıktı. Savcı, üç kardeşin de grupta üst düzey pozisyonda olduklarını söyledi. Davada, Lev Tahor'un lideri Nachman Helbrans ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Lev Tahor'un kirli geçmişi
Lev Tahor [Temiz/Tahir Kalp] tarikatı, 1990 yılında takipçileriyle birlikte ABD'ye taşınan Şlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu. Grup yıllar içinde birçok adam kaçırma olayına karıştı. Hatta, Şlomo Helbrans 90'lı yıllarda 13 yaşındaki bir çocuğu seküler bir hayat yaşayan annesinden kaçırdığı için ABD'de hapis yattı.
 
Grup daha sonra Kanada'ya, ardından Meksika'ya taşındı ve bugün merkezleri Guatemala'da bulunuyor. Şlomo Helbrans’ın 2017 yılında ölmesi üzerine grubun liderliğini oğlu Nachman üstlendi. Lev Tahor’un -gizli bir grup olması hasebiyle- iç işleyişi hakkında çok az şey bilinmekte. Grup, Yahudi yasalarının aşırı bir yorumuna bağlı kalarak üyelerinin dış dünya ile temaslarını, beslenme ve giyinme gibi günlük hayat aktivitelerini dahi ciddi şekilde kısıtlıyor. Tarikatın faaliyetlerine karşı mücadele yürüten “Lev Tahor'dan Kurtulanlar” adlı bir gruba göre, tarikatın toplam üye sayısı birkaç yüzü bulmakta. Lev Tahor'un çekirdek bir grup

Gazze'de Ramazan'ın güzelliğini hatırlamak Gazze'de Ramazan'ın güzelliğini hatırlamak

tarafından yönetildiği biliniyor ve geri kalanların çoğunlukla kendi iradeleri dışında tutulduğu iddia ediliyor.

Daily Ummah