Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan son gelişmelerin endişe verici bir boyuta geldiğini söyledi.

Kerkük'te istikrarı sağlayacak güçlü adımlar atmak yerine belirli kesimlerin kişiliklerine yatırım yapılmasının, kartların yeniden dağıtılmasında yaşanan açmazı daha da vahim bir hale soktuğunu kaydeden Bekin, "Irak'taki tüm tarafların, düşmanlığı tetikleyecek hamasi söz ve yaklaşımlar yerine daha tutarlı ve tüm bölgedeki unsurları kucaklayıcı politikaları ön plana çıkarmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bu bölgede küresel şer güçlerinin oyunlarını bozabilmek adına Türkiye'nin atacağı adımların önemine işaret eden Bekin, "Kan merkezli değil, can merkezli yeni bir Orta Doğu, hepimizin ortak amacı ve ortak mottosu olsun." diye konuştu.

Kerkük ve Musul'da istikrarsızlığın devam etmesi ve Irak'ın toprak bütünlüğünün ortadan kalkması durumunda, Türkiye'nin Lozan ve Ankara Anlaşması hükümleri gereği inisiyatif almasının kaçınılmaz olacağını söyleyen Bekin, "Kerkük ve Musul'da ortaya çıkabilecek herhangi bir bağımsızlık hareketi karşısında Ankara Anlaşması ile çerçevesi ortaya konulan durum fiilen ortadan kalkacağından, buna bağlı olarak Milletler Cemiyeti'nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı ile Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalanan 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşması da yürürlükten kalkmış olacaktır. Böylece, savaş öncesi durumu aynen tesis etmek gereği Kerkük ve Musul'un yeniden Türkiye'ye iadesi söz konusu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus’ta 3 “siyasi tutuklu” serbest bırakıldı Tunus’ta 3 “siyasi tutuklu” serbest bırakıldı

Bekin, tüm tarafları sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeye, her türlü güç ve şiddet politikalarından uzak durmaya davet etti.