Afganistan'da eşi vefat eden Bibi Şafia isimli kadının başından geçenler, Taliban hakkında yalan yanlış ithamlarla karalamaya çalışanlara örnek niteliğindeydi.

Bibi Şafia'yı, kendisiyle evlenmesi için zorlayan kayınbiraderi, kadın ve babası tarafndan Taliban'ın Şeriat Mahkemesine şikayet edildi.Mahkeme tarafları dinledikten sonra kayınbiradere "Bu cahiliye adetidir, kadını zorlama hakkın yok." dedi.

Cahiliyeye değil İslam hukukuna göre adalet

"Kadına özgürlük tanırsan istedğni yapar ve bana bu hakkı mahkeme verdi der." diye karara itiraz eden erkek tarafına karşılık mahkeme, "İslamda eşi vefat eden kadının kayınbiraderiyle evlenmesi gibi bir şart yok" diyerek kadını istediğiyle evlenip evlenmeme hususunda serbest bıraktı.


Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya

Daily Ummah