Yıkılan binaların altından günlerce kurtarılan çocukların görüntüleri tüm dünyanın dikkatini çekti ama binlerce çocuk da hayatını kaybetti. Henüz bu sayıya dair somut bir tahmin bulunmamakla birlikte, binlerce kişi de ebeveyninin ikisini birden kaybetti. Bu durumun yarattığı kaygıyla baş edebilmeleri için çocuklarla oyunlar oynanıyor.

Bir öğretmen, geçen hafta Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli sarsıntı nedeniyle evsiz kalan Türk çocuklarının, yapı taşlarıyla 'deprem' oynayarak, yaşananlarla ve artçı sarsıntılarla ilgili süregelen kaygılarıyla başa çıkmayı öğrendiklerini söyledi.

"Deprem hakkında konuşuyorlar. Bloklar inşa ediyorlar ve diyorlar ki... 'Bu depremler için uygun mu?' İskenderun limanında klinik ve barınağa dönüştürülen vapurda derme çatma bir sınıfta 22 çocuğa bakan Öğretmen Büşra Civelek, 'Sabit mi?' Ayrıca oyuncak itfaiye araçlarıyla da oynuyorlar. "Diyorlar ki... 'Depreme (bölgeye) bir an önce gitmemiz gerekiyor.'" dedi.

resized_11b15-b907c79c9c59fubat202327tetc3bcrkiye27ninkahramanmarac59fmerkezli72c7ve72c6bc3bcyc3bcklc3bcc49fc3bcndekidepremlerinardc4b1ndandepremzedec3a7ocuklaroyunoynuyor

Vapurda çalışan Psikiyatrist Hasibe Ebru, diğer insanların çok ağladığını ve uyumakta güçlük çektiklerini söyledi. "(Depremden kurtulanlara) yaşadıklarının normal olduğunu ve güvenli bir ortamda bu semptomların giderek azalacağını söylüyorum." dedi. "Bu onları gerçekten rahatlatıyor. Çıldırmadıklarını, aslında akıllarının başında olduklarını ve bunun normal bir insanın yaşayabileceği bir şey olduğunu öğrendiklerinde rahatlıyorlar. Bütün gün onları izliyoruz." dedi.

resized_102ad-99e5c753ekrangc3b6rc3bcntc3bcsc3bc623

Hasibe Ebru, insanların travmayı farklı şekillerde işlemesi nedeniyle uzun vadeli ruh sağlığı etkilerinin ancak zamanla anlaşılabileceğini söyledi.

Azerbaycan'da, "Müslüman karşıtlığı" konulu konferans düzenlendi Azerbaycan'da, "Müslüman karşıtlığı" konulu konferans düzenlendi

Kampta yaşayan ve dört aylık hamile olan genç anne Talibe Gezgin, çadır kentin ortasında dokuz kişilik bir grup çocuğun oyun uydurduğu belirtti. "10 yaşından büyük olmayan bir kız, yerde bulunan bir ip parçasını yılan gibi sallıyor. İki çocuk grubu – her iki tarafta dörder – ipin iki yanında çömelir." Talimat verdiğinde ipin üzerinden atlayarak oyun kurmaya çalıştıklarını aktardı.

resized_33183-404dc5b8ekrangc3b6rc3bcntc3bcsc3bc625

Doktorlar, depremden sonra travma sonrası stres bozukluğu ve panik atak yaşayan artan sayıda hastayı tedavi ettiklerini söylediler.

resized_6ee25-5b74d02cantalyavebatman27dangelen25gc3b6nc3bcllc3bcc3b6c49fretmenleresimyapan2coyunoynayanc3a7ocuklarapsikososyaldestekdeveriliyor

Bir çocuk molozların veya cesetlerin yanında bırakılırsa veya bir felaketin ardından aralıksız olarak bir olayın haberini izlerse, TSSB belirtileri gösterme olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, giderek artan bir şekilde, ruh sağlığı araştırmaları onların dayanıklılığına odaklanmaktadır.

resized_abb55-9408d7a1adc4b1yaman27da15c59fubat27tameydanagelendepremdenetkileneninsanlaradestekolmakic3a7inkurulangec3a7icibarc4b1nmamerkezininparkc4b1ndac3a7ocuklaroynuyor

Bununla birlikte, çocuklar da dahil olmak üzere çoğu insan başa çıkma ve uyum sağlama konusunda dirençlidir ve dönüşüm ve pozitif büyüme sergiler. Bu, özellikle okullar veya hastaneler gibi topluluk ortamlarındaki erken müdahaleler için geçerlidir. Bu, çocukların iyileşmesi için kritik öneme sahip pek çok geleneksel kurumsal yapının - okullar ve hastaneler gibi - şu anda erişilemediği Türkiye ve Suriye'de karmaşık olacaktır. Okullar en az 1 Mart'a kadar kapalı ve açılsalar bile yerinden edilmiş birçok var.

resized_dfe77-0b507e26ekrangc3b6rc3bcntc3bcsc3bc621

Mecra